Belastingaftrek studiekosten
Als u studeert, betaalt u lesgeld en maakt u kosten voor boeken of lesmateriaal. Deze kosten mag u aftrekken van uw inkomsten. Dit kunt u doen op uw jaarlijkse Belastingaangifte.

Voorbeeld
U telt de studiekosten en andere scholingsuitgaven van de studie bij elkaar op en trekt hiervan de drempel (=€ 250,00) af. Het bedrag dat overblijft, is uw aftrek voor studiekosten.

Voor meer informatie omtrent de aftrek van uw studiekosten, verwijzen wij naar de site van de Belastingdienst.