BGN geaccrediteerde opleiding

De opleiding Gewichtsconsulent is een zeer complete beroepsopleiding waarna u bent geschoold om cliënten te begeleiden, een groepsvoorlichting of een presentatie te verzorgen, én heeft u uw ondernemersplan startklaar!

De opleiding Gewichtsconsulent bieden wij aan als contactonderwijs. U leert in 14 praktijkdagen de kneepjes van het vak van de docente, rechtstreeks vanuit de praktijk. Daarnaast gaat u al tijdens de opleiding zelf aan de slag met cliënten. Al de ervaringen worden door u verwerkt in een portfolio die als basis dient voor u mondelinge landelijke examen.
In de opleiding Gewichtsconsulent is de vierdaagse Visie Coachtraining opgenomen.

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking ondervindt klachten ten gevolge van overgewicht. Gezien de ernst van de huidige overgewichtsproblematiek is er voor de gewichtsconsulent een belangrijke taak weggelegd en kan zij met het werk een steentje bijdragen aan een gezondere maatschappij.

 

Het beroepDe gewichtsconsulent/voedingscoach begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon en geeft voorlichting over gezonde voeding en beweging.
BeroepsmogelijkhedenDe gewichtsconsulent/voedingscoach kan werken vanuit eigen praktijk, maar is ook uitstekend inzetbaar als voedingsvoorlichter, voedingsdocent bij scholen, afslankinstituten, bedrijven, sportscholen, Overheid enzovoort. Ook zeer geschikt als uitbreiding op praktijken, zoals sauna- en wellness complexen,schoonheids- en beautysalons, lifestyle coaching, kraamverzorgenden en verloskundigen beweegprofessionals zoals fysiotherapeuten, personal trainers enzovoort
DoelgroepDeze opleiding is bedoeld voor iedereen met een passie voor gezonde voeding en leefstijl en die het belang inziet om de kennis over te brengen.
ConsultvergoedingNa het behaalde diploma Gewichtsconsulent kunt u zich bij de beroepsvereniging BGN aansluiten. Dit betekent dat cliënten de mogelijkheid hebben om de kosten geheel of gedeeltelijk terug te vragen van hun ziektekostenverzekeraar, afhankelijk van hun polis. De BGN behartigt de belangen van alle aangesloten leden. Lidmaatschap heeft behalve de mogelijkheid voor consultvergoeding nog andere voordelen;

– Collectieve ziektekostenverzekering, klacht- en tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheidsverzekering
– Na- en bijscholingsaanbod
– Contact met vakgenoten

Voor detailinformatie BGN (klik hier)
Beroepsvereniging BGNKosmeoo Health is een geaccrediteerde opleider volgens de normen van de BGN. Studenten leggen een centraal examen af bij TCI-examenbureau. Dit landelijk examen bestaat uit een kennistoets en een assessment van 45 minuten. Voorafgaand aan het examen dient een digitaal portfolio met goed resultaat te zijn ingediend.
Na het behalen van het examen kunt u lid worden worden van de BGN. De studiebelasting voor het portfolio is 80-120 uur
BGN eisAlleen met de geaccrediteerde opleiding en het landelijke diploma Gewichtsconsulent mag u zich zich aansluiten bij de BGN.
Voor actuele informatie [klik hier]
LesprogrammaDe opleiding Gewichtsconsulent bieden wij aan als contactonderwijs. Deze is opgebouwd uit 14 praktijkdagen.
Lesmateriaal Het lesmateriaal betreft een studiemap, handouts en Powerpointpresentaties
VooropleidingseisenGeen speciale vooropleiding vereist.
Opleidingsniveau GewichtsconsulentMBO 4 niveau
Studiebelasting en studieduurDe studiebelasting bestaat naast de 14 lesdagen uit:
- zelfstudie + opdrachten : 180-200 uur
- casus + portfolio: 80-120 uur
De opleiding duurt gemiddeld 10 maanden.
VrijstellingenbeleidHeeft u eerder bij ons de Visie Coachtraining gevolgd, krijgt u hiervoor vrijstelling, mits het behaalde certificaat niet ouder is dan 2 jaar. U overhandigt voor aanvang van de opleiding Gewichtsconsulent een kopie van het certificaat per email aan Kosmeoo Health.
Centraal examen bij TCI-examenbureauNa goedkeuring van het door de student ingeleverde portfolio, kan de student zich aanmelden voor het landelijk examen. Dit wordt verzorgt door TCI - examenbureau. De examenkosten bijdragen +/- € 265,00
AccreditatiesDe opleiding Gewichtsconsulent is erkend door BGN, VBAG, BATC en LVNG.De opgenomen Visie Coachtraining is erkend door BGN, BATC, VBAG en LVNG.

Doelstellingen opleiding Gewichtsconsulent

-Het adviseren, begeleiden bij en motiveren tot gedragsverandering op het gebied van voeding, beweging en leefstijl.

 • Het ontvangen van cliënten, het voeren van een anamnese en het formuleren van de hulpvraag.
 • Bepalen van de energie- en nutriëntenbehoefte van de cliënt.
 • Analyseren van de voeding/het voedingspatroon van de cliënt en conclusies trekken uit de resultaten.
 • Een behandelplan opstellen.
 • Het adviseren, begeleiden, motiveren en coachen naar een gezond eet- en leefpatroon.
 • Het evalueren en rapporteren.

-Het geven van lezingen, workshops en cursussen op het gebied van een gezonde leefstijl en leefstijlaanpassingen.

 •  Het vertalen van de leervraag naar een didactisch concept.
 • Het vormgeven van het didactisch concept in leeractiviteiten.
 • Het uitvoeren van leeractiviteiten met behulp van diverse didactische werkvormen.
 • Het evalueren van het didactische concept; bijvoorbeeld de cursus/ workshop of lezing.

-Het leiden van een onderneming.

 • Het voorbereiden op de start van de onderneming en het maken van een ondernemingsplan.
 • Het regelen van de financiën van de (startende) onderneming.
 • Het positioneren, profileren, promoten en innoveren van de onderneming.
 • Het evalueren van de onderneming.

 

Lesinhoud:

Praktijkdag 1 Gewichtsconsulent in beeld
Onderwerpen 

• Taken van de gewichtsconsulent
• Beroepenveld van de gewichtsconsulent
• Mogelijkheid aansluiting afgestudeerde gewichtsconsulent bij Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)
• Rol BGN in Nederland
• Mogelijke consultvergoedingen door zorgverzekeraars
• Huidige gewichtsproblematiek in Nederland

Praktijkdag 2 Anatomie en Fysiologie
Onderwerpen
• Opbouw en functie cel, organen en orgaanstelsels
• Het spijsverteringsstelsel
• Stofwisseling voedingsstoffen

Praktijkdag 3 Voedingsleer en Dieetleer
Onderwerpen

• Voedingsleer
o Opbouw van onze voeding ( macronutriënten, micronutriënten en fytonutiënten)
o Werking en bronnen van voedingstoffen
o Relatie tussen voedingstoffen en energie
o Energieverbruik

 • Dieetleer
o Definitie dieet
o Alle belangrijke diëten op een rij
o Uitwerken thuisopdracht diëten; onderlinge verschillen/overeenkomsten, voordelen/nadelen, eigen ervaringen, argumenten om diëten te volgen
o Bewustwordingsopdracht diëten middels stellingen (lijnen, voeding, bewegen, dik zijn, dun zijn enzovoort)

Praktijkdag 4  Voeding volgens richtlijnen Goede Voeding. Pathologie; Eetstoornissen
Onderwerpen 

• Gezonde voeding 
o Gezondheidsraad en Voedingscentrum
o Richtlijnen Goede Voeding toen en nu
o Opbouw Schijf van Vijf
o Andere Voorlichtingsmodellen: Driehoek, Pyramide e.d.
o Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden volgens het Voedingscentrum voor kinderen en volwassenen
o Uitwerken thuisopdracht Schijf van Vijf; vergelijken samengestelde dagmenu’s door studenten; ontdekken verschillen/overeenkomsten

 • Eetstoornissen
o Eetstoornissen in het algemeen
o Anorexia Nervosa
o Boulimia Nervosa
o Oorzaken eetstoornissen
o Gevolgen eetstoornissen
o Hoe herken je een eetstoornis
o Hulpverlening bij eetstoornissen

Praktijkdag 5 Behandelmethodiek overgewicht. Pathologie; Diabetes
Onderwerpen

• Behandelmethodiek overgewicht
o Wat is een gezond gewicht
o Oorzaken overgewicht
o Gevolgen/risico’s overgewicht
o Antropometrie
o Bepalen dagelijkse energiebehoefte
o Bepalen dagelijkse energiebehoefte bij dieet
o Uitrekenen ideale energetische samenstelling voeding (koolhydraten, eiwitten, vetten)
o Richtlijnen en adviezen
o Praktijkcasus + opdracht
o Honger en verzadiging
o Smaak en smaakvoorkeuren

• Diabetes
o Diabetes in Nederland
o Wat is diabetes
o Uitleg koolhydraatstofwisseling bij diabeet
o Diagnose diabetes
o Kenmerken diabetes per type
o Gevolgen diabetes
o Aanpak diabetes
o Voedings- en bewegingsadviezen voor de diabeet
o Voedingssupplementen bij diabetes

Praktijkdag 6 Cliëntbegeleiding/groepsbegeleiding
Onderwerpen

• Cliëntbegeleiding
• Opbouw intakegesprek – behandeling – eindevaluatie
• Doelgroep
• Protocol behandelen of doorverwijzen
• Afnemen anamnese
• Cliëntregistratie
• Groepsbegeleiding
• Opzetten gezondheidscursus

Praktijkdag 7 Vervolg cliëntbegeleiding
Onderwerpen

• Uitwerken marktonderzoek gezondheids- en afslankcursussen
• Voorlichting over voeding
• Moeilijke momenten en speciale gelegenheden de baas
• Evalueren ingevuld dagmenu van cliënt
• Feedback geven op ingevuld dagmenu van cliënt
• Het geven van voedingsadvies naar aanleiding van ingevuld dagmenu
• Tussentijds wegen en evalueren

Praktijkdagen 8 tot en met 11 Visie coachtraining

Praktijkdag 8 Ken jezelf
Leerdoelen

• Interviewtechniek toepassen
• Luisteren en vragen stellen
• Inzicht in het coachen vanuit je eigen visie
• Zelfreflectie toepassen en beschrijven in portfolio
• Feedback geven en ontvangen
• Inzicht in eigen kernkwaliteiten en valkuilen

Praktijkdag 9 Ken je cliënt
Leerdoelen 

• Bewustzijnsontwikkeling eigen gedrag
• Emoties herkennen, benoemen en anticiperen
• Kennis over algemene gedragingen bij cliënt: (laag) zelfbeeld, façade en emotie
• Drie niveaus van luisteren kennen en toepassen, hoe hier aan te werken
• Soorten vragen kennen en weten te gebruiken in succesvol socratisch coachen
• Inzicht intakegesprek en hoe te komen bij de motivatie-trigger van de cliënt

Praktijkdag 10 Coachen in de praktijk
Leerdoelen 

• Kennis van SMART- methode om doelstellingen te formuleren
• Inzicht in eigen ethisch en professioneel handelen
• Groepsproces en rol van de coach in de verschillende fases
• Inzicht communicatieve vaardigheden om tot gedragsverandering te komen
• Presentaties geven voor een groep

Praktijkdag 11 Coachen met succes!
Leerdoelen 

• Rollenspel intakegesprek en vervolgconsult
• Feedback geven op veranderbaar gedrag collega
• Tips en tops weten te formuleren
• Inzicht in succesvol coachgesprek

Praktijkdag 12 Specifieke voedings- en leefstijladviezen
Onderwerpen

• Voeding tijdens zwangerschap
• Sporten tijdens zwangerschap
• Babyvoeding
• Voeding voor kinderen van 1 tot 4 jaar
• Voeding van kinderen vanaf 4 jaar tot en met pubertijd
• Kinderen en overgewicht
• Bewegingsadviezen voor kinderen (met overgewicht)
• Voeding voor ouderen
• Voeding voor sporters

• Gezond bewegen
o Beweging als onderdeel van een gezonde leefstijl
o Voordelen van regelmatig bewegen
o Bewegen voor jongeren, ouders en hun kinderen en senioren
o Richtlijnen voor gezonde jongeren, volwassenen en senioren
o Beweegrichtlijnen volgens Gezondheidsraad
o Sendentair gedrag

Praktijkdag 13 Product en warenkennis
Onderwerpen

• Product en warenkennis
• Etikettenkennis
• Lightproducten
• Voedingssupplementen
• Voedselveiligheid en hygiëne
• Milieu aspecten rondom voeding

Praktijkdag 14 Ondernemerschap
Onderwerpen

• Creatieve voorfase onderneming
• Presentatie ondernemerschap
• Karaktereigenschappen succesvolle ondernemer
• Sleutel tot succesvol ondernemerschap
• Offers van het ondernemerschap
• Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst
• Inschrijven Kamer van Koophandel
• Ondernemersverplichtingen
• Aftrekposten startende ondernemer
• SWOT analyse
• Elevator pitch (presentatietechnieken)
• Ondernemingsplan

Klik hier voor het opvragen van het toetsdocument

Studiekosten:

Opleiding BGN-Gewichtsconsulent


€ 1.595,00


Betaling ineens of in termijnen

Examenkosten 

Bijkomende examenkosten en betaalwijze

TCI examen
€ 265,00

Betaling via TCI Examenbureau

Lesdata:

Vanwege de lockdown zijn veel lessen opgeschoven . Hierdoor is het helaas niet mogelijk in het voorjaar te starten. Onder voorbehoud hopen we in september te kunnen starten.

Nieuwegein

Zaterdag
02 oktober 2021
16 oktober 2021
30 oktober 2021
13 november 2021
27 november 2021
11 december 2021|
15 januari 2021

overige data volgt zsm

Nieuwegein

Vrijdag ( REEDS GESTART)
25 september 2020
09 oktober 2020
30 oktober 2020
13 november 2020
27 november 2020
11 december 2020
15 januari 2021
29 januari 2021
12 februari 2021
5 maart 2021
19 maart 2021
09 april 2021
23 april 2021
14 mei 2021

Opleidingslocaties

Opleidingslocatie Nieuwegein:

Industrieterrein Het Klooster
Ravelijndok 1
10.00- 16.30 uur
Gratis parkeren

Leslocatie Nieuwegein

Inschrijvingsvoorwaarden opleiding Gewichtsconsulent

Artikel I. Begrippen

Kosmeoo Health:
Kosmeoo Health is de praktijk voor gezondheid en kennis. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer:54511313.

Opleiding Gewichtsconsulent:
De opleiding is ontwikkeld door Kosmeoo Health en is geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland BGN. De opleiding bestaat uit 14 praktijkdagen en wordt op verschillende locaties in Nederland gegeven.

Opgenomen in deze opleiding is de 4-daagse bijscholing Visie Coachtraining.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal van de opleiding Gewichtsconsulent betreft de schriftelijke opleiding Voedingsdeskundige (HBO niveau).

Student:
Onder een student wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die gestart is of voornemens is te starten met de opleiding Gewichtsconsulent en zich middels een inschrijvingsformulier via de website van Kosmeoo Health hiervoor inschrijft.

Artikel II. Inschrijvingsbevestiging en toepasselijkheid inschrijvingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op inschrijving voor de opleiding Gewichtsconsulent. Bij inschrijving via de website van Kosmeoo Health  aanvaard de student het aanbod en geeft aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden en zich aan gestelde regels hierin te houden. Na inschrijving ontvangt de student een email met een inschrijfbevestiging .

Na ontvangst inschrijvingsbevestiging heeft student 14 dagen bedenktijd en mag binnen deze periode zonder opgave van reden of verplichtingen de opleiding kosteloos annuleren per email, telefoon of post.

Artikel III. Algemene Kosmeoo Health regels
Bij onvoldoende deelnemers wordt in overleg uitgeweken naar een andere regio of vindt restitutie van de reeds betaalde factuur plaats binnen 30 dagen na melding onvoldoende deelnemers.

Student mag maximaal 3 lesdagen missen, waarvan maximaal 1 lesdag van de Visie Coachtraining. Het is niet mogelijk lesdagen in te halen. Alleen met een doktersverklaring is het mogelijk tijdelijk te stoppen met de opleiding en in te stromen in een volgende bestaande groep. Is er geen bestaande groep vervalt dit inhaalrecht.

Op alle door Kosmeoo Health uitgereikte lesmaterialen zoals hand-outs, cursusmateriaal, readers, etc. rusten auteursrechten van Kosmeoo Health. Niets van deze benoemde zaken mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kosmeoo Health.  De auteursrechten en eigendomsrechten van alle opleidingen berusten volledig bij Kosmeoo Health.

Het is niet toegestaan om film- en/of geluidsopnamen te maken tijdens de klassikale lessen van Kosmeoo Health.

Alle informatie die door klanten verstrekt is wordt vertrouwelijk behandelt door Kosmeoo Health.

Artikel IV. Annulering opleiding Gewichtsconsulent

4.1.
Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de student 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Het lesmateriaal Voedingsdeskundige valt buiten verantwoordelijkheid van Kosmeoo Health.

4.2.
Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding is de student 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Het lesmateriaal Voedingsdeskundige valt buiten verantwoordelijkheid van Kosmeoo Health.

4.3.
Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang voor aanvang van de opleiding is de student 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Het lesmateriaal Voedingsdeskundige valt buiten verantwoordelijkheid van Kosmeoo Health.

4.4.
Bij annulering minder dan 2 weken voor de startdatum is geen restitutie van de opleiding meer mogelijk. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Student heeft vanaf dat moment betalingsverplichting betreffende de gehele opleiding. Het lesmateriaal Voedingsdeskundige valt buiten verantwoordelijkheid van Kosmeoo Health.

Artikel V. Betalingsvoorwaarden
5.1 Betaling lesdagen
Na inschrijving ontvangt student via email een inschrijvingsbevestiging en een factuur voor betaling van de lesdagen in 1 keer of eerste termijnbetaling. Deze factuur dient binnen 28 dagen na factuurdatum aan Kosmeoo Health te worden voldaan op bankrekeningnummer NL37 RABO 0103 9581 69 ten name van Kosmeoo. Elke termijnbetaling dient binnen 28 dagen na de vorige termijnbetaling te zijn voldaan. Betaling in 1 keer of eerste termijnbetaling dient in ieder geval voor aanvang van de eerste lesdag te zijn voldaan.

Betaling en ontvangst lesmateriaal
Na inschrijving voor de opleiding Gewichtsconsulent bij Kosmeoo Health ontvangt student binnen 3 werkdagen het lesmateriaal Voedingsdeskundige in huis. Kosmeoo Health verzorgt de inschrijving van het lesmateriaal Voedingsdeskundige. Civas is verantwoordelijk voor het lesmateriaal, toezending en de betaling van het lesgeld. Hiervoor verwijzen wij naar onderstaand toegevoegd studiereglement.

5.2 Indien student met tijdige betaling ten aanzien van de te betalen lesdagen in gebreke blijft is hij verplicht de door Kosmeoo Health te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van Kosmeoo Health bedragen met een minimum van € 50. Vanzelfsprekend kan de student in dit geval niet deelnemen aan de opleiding Gewichtsconsulent.

Artikel VI Examen 

De vierdaagse Visie Coachtraining is integraal onderdeel van de opleiding Gewichtsconsulent. Het examen wordt verzorgt door het examen bureau TCI. Aanmelden voor het examen kan indien:

 1. Student alle portfolio-opdrachten met een voldoende heeft afgerond
 2. Student heeft voldaan aan de betalingsverplichting
 3. Student heeft alle thuiswerkopdrachten laten aftekenen door docent
 4. Student  heeft maximaal 3 lesdagen gemist, waarvan maximaal 1 lesdag van de Visie Coachtraining.

Examen Voedingsdeskundige
Het examen Voedingsdeskundige (niet verplicht) wordt verzorgd door CIVAS.

Artikel VII Klachtenprocedure

Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel VIII. Toepasselijk recht

6.1 Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

NB. Kosmeoo Health is gerechtigd ten alle tijden de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen.

Studiereglement Civas ten behoeve van lesmateriaal Voedingsdeskundige

Lesgeld: betaal ineens of in handige termijnbedragen.
U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen. Wanneer u het lesgeld ineens voldoet, bent u voordeliger uit wegens besparing van administratiekosten. Betaalt u ineens dan kunt u het lesgeld via een automatische incassomachtiging voldoen of binnen 8 dagen na ontvangst van een factuur. Betaalt u in termijnen dan kan dat uitsluitend via een incassomachtiging. Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan Civas de toezending van studiemateriaal staken en de huiswerkcorrecties opschorten, terwijl de verplichting tot betaling van het lesgeld blijft bestaan. De eventueel door Civas te maken kosten ter inning van achterstallige lesgelden komen ten laste van de nalatige student.

U mag uw studie tijdelijk onderbreken
Bij Civas studeert u in alle vrijheid. U kunt uw studie dus op elk gewenst moment tijdelijk onderbreken. Onderbreken van de studie brengt geen uitstel van betaling met zich mee. Ook verandert het totaal verschuldigde lesgeld niet.

Profiteer van een flexibel studietempo
U studeert geheel in eigen tempo, het volledige lesmateriaal krijgt u in een keer thuisgestuurd. Hoe sneller u het huiswerk ter correctie instuurt, hoe sneller u de studie afrondt. U behoudt gedurende 36 maanden na aanvang recht op correctie en begeleiding. Uw studietempo heeft geen invloed op het totaal verschuldigde lesgeld of de te betalen termijnbedragen.

U mag uw studie voortijdig beëindigen
U kunt uw schriftelijke cursus of opleiding op ieder moment voortijdig beëindigen door dit per aangetekende brief te melden aan: Civas, Postbus 6006, 2001 HA Haarlem. De opzegtermijn bedraagt één maand overeenkomstig het normale studietempo. Heeft u het lesgeld vooruitbetaald, dan zal Civas dat binnen 14 dagen gedeeltelijk terugbetalen naar rato van het aantal nog niet verstreken studiemaanden. Betaalt u in termijnen dan dient u bij voortijdige beëindiging het lesgeld over de opzegtermijn (en eventuele achterstallige lesgelden) nog te voldoen. Studiemateriaal waarvoor u niet betaald heeft, dient u gefrankeerd aan Civas te retourneren. Wilt u na ontvangst van het lespakket afzien van de studie dan heeft u het recht het pakket binnen 14 dagen compleet en onbeschadigd retour te zenden aan Civas. De verzendkosten komen hierbij voor uw rekening. Vraag bij retourzendingen altijd een verzendbewijs en bewaar dit totdat uw retour bij Civas is verwerkt! Zodra uw retour is verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging. Als een retourzending aan Civas is verzonden en tijdens het transport vermist raakt, nemen wij – nadat u het verzendbewijs heeft overlegd – de afhandeling van het probleem voor onze rekening. Vermissingen van retourzendingen zonder verzendbewijs vallen buiten onze verantwoordelijkheid en zullen niet in behandeling worden genomen. Heeft u tot tweemaal toe een studie besteld en geretourneerd, dan behouden wij ons het recht voor af te zien van verdere levering. Voor praktijkopleidingen en praktijkdagen gelden de volgende voorwaarden: Tot vier weken voorafgaand aan de start van de opleiding of praktijkdag(en) kunt u kosteloos annuleren. Zegt u op tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding of praktijkdag(en) dan betaalt u 50% van de studiekosten. Bij opzegging minder dan twee weken voor aanvang of bij niet verschijnen bent u het volledige studiegeld verschuldigd. Voor de opleiding Gewichtsconsulent vertegenwoordigt de praktijkdag een waarde van 95 euro. Civas behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent, te weinig aanmeldingen of overmacht situaties, praktijkevenementen of examens te annuleren, te verplaatsen of samen te voegen.

Portokosten
De verzendkosten voor toezending van de lesmaterialen zijn voor rekening van Civas. Alle postzendingen aan Civas dienen voldoende gefrankeerd te zijn. De verzendkosten voor het insturen en terugontvangen van het huiswerk zijn voor rekening van de cursist. Stuurt u huiswerk per e-mail in, dan heeft u geen portokosten.

Lesmateriaal
Na betaling van het lesgeld mag u het studiemateriaal houden om te gebruiken voor persoonlijke studie. Het studiemateriaal is niet overdraagbaar. Het auteurs- en eigendomsrecht berusten bij Civas.

Examen, certificaat en diploma
De student ontvangt binnen drie weken na het insturen van het laatste huiswerk voor de meeste studies kosteloos een certificaat of studieverklaring, bij een gemiddeld behaald cijfer van 5,5 of hoger. Een diploma wordt verstrekt na het behalen van het examen. De kosten voor een openboekexamen en het diploma tezamen bedragen €25,00. De kosten voor een klassikaal examen inclusief diploma bedragen €95,00. Voorwaarde voor de ontvangst van het certificaat of diploma is dat het lesgeld en/of het examengeld door de student is voldaan. Civas informeert de student tijdig over datum en locatie van een klassikaal examen. Aan een af te nemen klassikaal examen kan slechts worden deelgenomen als de student zich uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk, per e-mail of telefonisch als examenkandidaat aanmeldt en tijdig het verschuldigde examengeld betaalt.

Examengarantie en herexamen
Civas begeleidt u net zo lang totdat u voor het examen bent geslaagd, mits alle huiswerkopgaven ter correctie zijn ingestuurd. Openboekherexamens zijn kosteloos, een klassikaal herexamen kost €45,00.

Klachtenafhandeling
Civas zet zich volledig in om van uw studie een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft u een klacht, meldt u ons dat dan per omgaande (schriftelijk: Postbus 6006, 2001 HA Haarlem, per e-mail: info@civas.nl of telefonisch: 023 5511511). Wij doen er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. Civas is lid van de branchevereniging PAEPON / NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wilt u meer weten over de klachtenafhandeling bij Civas? Bekijk dan de uitgebreide klachtenprocedure elders op deze website.

Aansprakelijkheid
Civas is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het lesmateriaal. Tevens kan Civas nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het toepassen van de lesstof door cursist of enig andere persoon. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door de cursist betaalde lesgeld.

Geschillen
Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan is het oordeel van de bevoegde rechter te Haarlem voor beide partijen bindend.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Civas van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Civas verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Civas verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te allen tijde te respecteren. Civas gebruikt uw gegevens uitsluitend voor relatiebeheer en bedrijfsvoering, waaronder het inschrijven van studenten, toesturen van lespakketten, huiswerkbegeleiding en het toesturen van informatie over onze producten en daaraan gerelateerde informatie. Wilt u geen informatie meer ontvangen dan kunt u dat schriftelijk of per e-mail meedelen. Ook alle overige informatie die u aan Civas verstrekt of met een van onze medewerkers deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.