Wordt ook Powerwalking Coach 
Volg de training en geef een boost aan uw praktijk. Er is geen drempel meer om in beweging te komen, ga powerwalken met uw cliënten!!
Als voedingscoach weet u als geen ander hoe belangrijk een gezonde leefstijl is en na het volgen van deze training voegt u daad bij het woord; u gaat Powerwalken met uw cliënten. Wandelen met power, wandelen in een verhoogd tempo zonder buiten adem te raken. Het is uitermate geschikt voor uw cliënten die willen afvallen, meer in beweging willen komen, en lekker in de buitenlucht willen bewegen! U bepaalt zelf of u gaat powerwalken met één van uw cliënten zodat u tegelijkertijd een coachgesprek kan voeren of u gaat voor een groep waarin beweging en sociale contacten bovenaan staan. Samen afvallen, samen powerwalken!

Trainingsdag
Na de trainingsdag kunt u direct aan de gang met uw cliënten of met een nieuwe doelgroep. U heeft namelijk geen sportruimte of sportschool nodig, u wandelt gewoon in uw eigen stad, dorp, in het park, bos of op het strand.

BeroepsmogelijkhedenDe opleiding is geschikt voor voedings- en leefstijlcoaches die hun praktijk een nieuwe impuls wilt geven. Tevens voor geïnteresseerden die powerwalking willen geven aan individuen en groepen.
VooropleidingseisenEr is geen specifieke vooropleiding vereist.
AccrediteringDe training is geaccrediteerd met 3 BGN-punten
CertificaatNa afronding van de training ontvangt u een certificaat
Tarief training€ 275,00 via factuur
Gratis studiegesprek/aanvragen brochureKosmeoo Health staat u graag te woord. Voor meer informatie stuurt u een mailtje naar informatie@kosmeoo-health.nl. Bellen kan natuurlijk ook naar Jessica van Vliet, 06-54693542
KledingvoorschriftDraag makkelijk zittend (sport-)kleding en goed schoeisel.

Tijdens de dag besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen;

  • Trainingsleer
  • Inspanningsfysiologie
  • Beweegrichtlijnen Gezondheidsraad
  • Technieken Powerwalking
  • Warming-up, cooling down
  • Spierverstevigende oefeningen
  • Wanneer vergoeden zorgverzekeraars mijn behandelingen
  • Hoe zet ik mijn nieuwe dienst in de markt
  • Hoe werf ik nieuwe cliënten

Volgende training

Zaterdag 19 juni 2021 ovb van eventuele maatregelen vanuit de overheid

 

Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur

Opleidingskosten:

betaling ineens; € 275,00 of

Locatie:

“Het Klooster- Noord”
Ravelijndok 1  ( achter PostNL)
Nieuwegein

*Artikel I. Begrippen

Kosmeoo Health:
Kosmeoo Health is de opleider voor voeding en gezonde leefstijl. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer:54511313.

Training Powerwalking Coach
De training is ontwikkeld door Kosmeoo Health en wordt verzorgd door een bevoegd sportinstructeur. De training bestaat uit 1 praktijkdag.

Student:
Onder een student wordt verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon die gestart is of voornemens is te starten met de training Powerwalking Coach.

Artikel II. Toepasselijkheid inschrijvingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden uitsluitend van toepassing op inschrijving voor Powerwalking Coach.

Bij inschrijving via de website van Kosmeoo Health  aanvaard de student het aanbod en geeft aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden en zich aan gestelde regels hierin te houden. Na inschrijving ontvangt de student een email met een inschrijfbevestiging .

Na ontvangst inschrijvingsbevestiging heeft student 14 dagen bedenktijd en mag binnen deze periode zonder opgave van reden of verplichtingen de studie kosteloos annuleren per email, telefoon of post.

Artikel III. Algemene Kosmeoo Health regel

Bij onvoldoende deelnemers wordt in overleg uitgeweken naar een andere datum of vindt restitutie van de reeds betaalde factuur plaats binnen 30 dagen na melding onvoldoende deelnemers.

Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Kosmeoo Health.

Op alle door Kosmeoo Health uitgereikte lesmaterialen zoals hand-outs, cursusmateriaal, readers, etc. rusten auteursrechten van Kosmeoo Health. Niets van deze benoemde zaken mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, door fotokopieën, opnamen of enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kosmeoo Health.  De auteursrechten en eigendomsrechten van alle opleidingen berusten volledig bij Kosmeoo Health.

Het is niet toegestaan om film- en/of geluidsopnamen te maken tijdens de klassikale lessen van Kosmeoo Health.

Artikel IV
4.1. Annulering
Tot 30 dagen voor de trainingsdatum kan een student schriftelijk annuleren. De annuleringskosten bedragen € 50,00. Reeds betaalde studiekosten worden door Kosmeoo Health binnen 30 dagen gerestitueerd. De annuleringskosten worden hiermee verrekend.
4.2. Bij annulering later dan 30 dagen voor de trainingsdatum is geen restitutie meer mogelijk. Hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Student heeft vanaf dat moment betalingsverplichting betreffende de trainingsdag.

Artikel V Betalingsvoorwaarden
5.1
Na inschrijving ontvangt student via email een inschrijvingsbevestiging en een factuur voor betaling. Deze factuur dient maximaal binnen 28 dagen na factuurdatum aan Kosmeoo Health te worden voldaan op bankrekeningnummer NL37 RABO 0103 9581 69  ten name van Kosmeoo. Betaling van het volledige lesgeld dient in ieder geval voorafgaande aan de trainingsdag te zijn voldaan.
5.2
Indien student met tijdige betaling in gebreke blijft is hij verplicht de door Kosmeoo Health te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van Kosmeoo Health bedragen met een minimum van € 50. Vanzelfsprekend kan de student in dit geval niet deelnemen aan de training. Artikel VI Klachtenprocedure Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel VI. Klachtenprocedure

Wij streven naar perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure zoals vermeld op onze website www.kosmeoo-health.nl.

Artikel VII. Toepasselijk recht

Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Kosmeoo Health is gerechtigd te allen tijde de inschrijvingsvoorwaarden aan te passen.